استفاده از فيدبک در مقابل تمرين به تنهايي در درمان درد پتلوفمورال: مقاله مروري روايي

باقري, مریم and لطافت کار, امیر (2022) استفاده از فيدبک در مقابل تمرين به تنهايي در درمان درد پتلوفمورال: مقاله مروري روايي. مجله مطالعات علوم پزشکي, 33 (4).

[img] Text
5 Bagheri Mahmoudi A-10-5157-1.pdf

Download (441kB)

Abstract

درد پتلوفمورال در مقایسه با ورزش به تنهایی مفیدتر باشند. PfP در ترکیب با ورزش ممکن است در درمان یا مدیریت و magiran ،noormags ،Google Scholar ،PubMed ،PEDRO موارد و روشها: جستجو با کلید واژگان مرتبط در تمامی سالها و در بانکهاي اطلاعاتی بودند، وارد مطالعه PfP به عمل آمد. مطالعاتی که بررسیکننده تأثیر انواع فیدبک بر درد، راستاي اندام تحتانی و فعالسازي عضله پهن داخلی در افراد با sid استفاده گردید. PEDro شدند. جهت بررسی کیفیت مقالات واردشده از مقیاس يافتهها: 51 مطالعه موردبررسی قرار گرفت که از این تعداد، هفت مطالعه که داراي معیار ورود (نمره بالاتر از 5 در مقیاس پدرو) بودند، براي بررسی انتخاب شدند. تفاوتهایی در نوع فیدبک دادهشده، شاخص اصلی مورد ارزیابی، تعداد نمونه، روش اجرا، شیوه ارزیابی متغیرها و غیره در مطالعات وجود داشت. در افراد انجام تمرینهاي اصلاحی با فیدبک نسبت به تمرینهاي اصلاحی بدون فیدبک باعث بهبود معنادارتر متغیرهاي درد، راستاي اندام تحتانی و فعالیت PfP داراي عضله پهن داخلی شده است. است. چنین برنامهاي به جلوگیري از PFP بحث و نتيجهگيري: یافتهها نشان میدهند که فیدبک یک مکمل مفید در برنامه توانبخشی در بیماران مبتلا به صدمات بیشتر و حفظ عملکرد مناسب همراه با قدرت کمک میکند. همچنین این نتایج در افراد با وضعیت والگوس پویاي زانو نیز همراستا است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: تمرین اصلاحی، ولگوس داینامیک زانو، فیدبک، راستاي اندام تحتانی، سندروم درد پتلوفمورال
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Humanities
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 10 May 2023 07:47
Last Modified: 10 May 2023 07:47
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/6958

Actions (login required)

View Item View Item