رويکردهاي زيستشناسي محاسباتي و بيوانفورماتيک براي شناسايي ژنهاي کليدي در سندرم تخمدان پليکيستيک: يک مرور سيستماتيک

سيده نفيسه طباطبايي, سيده نفيسه طباطبايي and زرين مينوچهر, زرين مينوچهر (2023) رويکردهاي زيستشناسي محاسباتي و بيوانفورماتيک براي شناسايي ژنهاي کليدي در سندرم تخمدان پليکيستيک: يک مرور سيستماتيک. مجله مطالعات علوم پزشکي, 33 (11).

[img] Text
2 Tabatabaei A-10-5212-1.pdf

Download (958kB)

Abstract

سندرم تخمدان پليکيستيک را نميتوان با يک عامل توضيح PCOS اين سندروم شامل ژن و پروتئينهاي مختلف، مسيرهاي متعدد و فرآيندهاي پيچيده ترشح هورمون است. ازاينرو، پاتوژنز داد. استفاده از زيستشناسي محاسباتي و اوميکسها شامل ژنوميکس، ترانسکريپتوميکس، پروتئوميکس و متابولوميکس ميتوانند روشهاي سريع و مؤثرتري ارائه دهند. PCOS براي مطالعه پاتوژنز بيماريهاي پيچيده مثل بدون محدوديت زماني و با استفاده Science direct و Google Scholar ،PubMed روش کار: در اين مطالعه جهت يافتن مقالات مرتبط پايگاههاي اطلاعاتي Pathways analysis و Network Biology ،Protein-Protein Interaction ،Computational Biology،Polycystic Ovary Syndrome از کليدواژههاي در بازه زماني ۳ ساله مورد جستجو قرار گرفتند. يافتهها: تاکنون پايگاههاي داده مختلفي براي ذخيره اطلاعات، ميانکنشهاي پروتئيني، شبکهها و مسيرهاي زيستي مربوط به انسان طراحيشده و در اختيار مخصوص سندروم تخمدان پليکيستيک ابداع شده است. PCOSDB و PCOSKB ،PCOSBase عموم قرار گرفته است. سه پايگاه داده بحث و نتيجهگيري: ازآنجاکه مکانيسمهاي مولکولي سندروم تخمدان پليکيستيک هنوز بهطور کامل شناخته نشده است براي درک اين سندروم نياز است علاوه بر نتايج آزمايشگاهي با استفاده از پلتفرمهاي اوميکس، زيستشناسي محاسباتي و ابزارهاي بيوانفورماتيک ميانکنش بين پروتئينها و مسيرهاي درگير در آن شناسايي شود

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: زيستشناسي محاسباتي، شبکههاي زيستي، آناليز مسير، سندروم تخمدان پليکيستيک، آناليز ميانکنشهاي پروتئيني-پروتئيني
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 13 May 2023 09:49
Last Modified: 13 May 2023 09:49
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7010

Actions (login required)

View Item View Item