مقايسهي همبستگي اختلال استرسي پس از زايمان در زايمان واژينال و سزارين با حمايت اجتماعي و خصوصيات باروري مادران

رجني, فاطمه and شريفي, نسرين and طيبي, نعيمه and اکبرزاده, مرضيه (2023) مقايسهي همبستگي اختلال استرسي پس از زايمان در زايمان واژينال و سزارين با حمايت اجتماعي و خصوصيات باروري مادران. مجله پرستاري و مامايي, 20 (10).

[img] Text
7 Rajani A-10-2938-4.pdf

Download (557kB)

Abstract

شيوع اختلال استرسي پس از زايمان در زنان دو برابر بيشتر از مردان است که ممکن است تحت تأثير تجربيات زايمان، اختلالات هورموني، رويدادهاي استرسزاي زندگي باشند. اين مطالعه باهدف مقايسهي همبستگي اختلال استرسي پس از زايمان در زايمان واژينال و سزارين با حمايت اجتماعي و خصوصيات باروري مادران انجام شده است. ٦ هفته از زايمان آنها سپري شده بود، به روش - مواد و روشها: مطالعه از نوع مقطعي بود که مجموعاً تعداد ٧٢٠ زن نخست زا و چند زا در سال ۱۳۹۹ که ٨ تصادفي ساده وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامههاي اطلاعات فردي و باروري، مقياس علائم اختلال استرس پس از تروماي زايمان و سطح حمايت اجتماعي مادران که از طريق مصاحبه ساختارمند حضوري تکميل گرديدند. يافتهها: مادران در هردو گروه از حمايت اجتماعي بالاي ٨٠ درصد برخوردار بودند. در هر دو گروه بين اختلال استرسي پس از زايمان و حمايت اجتماعي ارتباط و وضعيت بارداري ازنظر همسر (P< در گروه با زايمان طبيعي بين استرس با سابقه بستري در بيمارستان ( 0.01 .(P< منفي و معنيداري ديده شد ( 0.0001 ارتباط معنيدار ديده شد. (P=0.012) بحث و نتيجهگيري: اگرچه اکثر مادران دو گروه از حمايت اجتماعي مناسبي برخوردار بودند، اما در هر دو گروه بين اختلال استرسي پس از زايمان و حمايت اجتماعي ارتباط منفي و معنيداري ديده شد، هرچند که ارتباط استرس با حمايت اجتماعي در گروه با زايمان طبيعي نسبت به گروه سزاريني قويتر بود. اين مطالعه زمينه درک بهتري از اختلال استرسي پس از زايمان جهت تشخيص و مداخلهي زودهنگام را ميدهد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سزارين، خصوصيات باروري، زايمان طبيعي، اختلال استرس پس از زايمان، حمايت اجتماعي
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 14 May 2023 10:18
Last Modified: 14 May 2023 10:18
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7044

Actions (login required)

View Item View Item