اسفنج آلژينات/ژلاتين بسيار متخلخل براي هموستاز خونريزي شديد فمورال موش بزرگ صحرايي

رضايي, علي and مهدي پور, احمد and سلماني پور, سالار and عليپور, نسترن and صالحي, رؤيا (2023) اسفنج آلژينات/ژلاتين بسيار متخلخل براي هموستاز خونريزي شديد فمورال موش بزرگ صحرايي. مجله مطالعات علوم پزشکی, 33 (12).

Full text not available from this repository.

Abstract

کنترل خونريزي گسترده ناشي از تصادفات يا ميدان‌هاي جنگ يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي موجود در آسيب‌هاي اضطراري است. پژوهش جاري باهدف بررسي عملکرد بندآورندگي ابرجاذب‌هاي آلژينات، ژلاتين و آلژينات-ژلاتين به‌منظور رفع چالش‌هاي فوق‌الذکر طراحي گرديد. مواد و روش کار: در اين مطالعه تجربي، ابرجاذب‌ها به کمک کراس لينک شدن با کلسيم کلريد و سپس خشک شدن انجمادي تهيه شدند. خواص فيزيکي ابرجاذب‌هاي سنتز شده به ترتيب با استفاده از آناليز ميکروسکوپ الکتروني روبشي و تست‌هاي درصد تخلخل و نسبت تورم موردبررسي قرار گرفت. سازگاري سلولي ابرجاذب‌ها با استفاده از تست MTT ارزيابي گرديد. عملکرد بندآورندگي برون تني ابرجاذب‌ها با استفاده از تست‌هاي هموليز، شاخص انعقاد خون، چسبندگي گلبول‌هاي قرمز و پلاکت بررسي شد. سپس تست درون تني جراحي رگ فمورال موش‌هاي صحرايي باهدف بررسي بازده بندآورندگي انجام گرفت. يافته‌ها: نتايج تست‌هاي عملکرد بندآورندگي برون تني نشان داد که اسفنج‌هاي سنتز شده بندآورندگي بهتري نسبت به نمونه‌هاي تجاري دارند. نتايج تست سميت سلولي نشان داد که ابرجاذب‌هاي آلژينات، ژلاتين و آلژِينات-ژلاتين کاملاً غير سمي بوده و به دليل دارا بودن درصد زنده‌ماني بزرگ‌تر از 89 درصد، سازگاري سلولي قابل‌توجهي دارند. درنهايت پس از انجام تست بندآورندگي درون تني مشخص شد که ابرجاذب‌هاي سنتز شده عملکرد بهتري در کنترل خونريزي و کاهش زمان انعقاد نسبت به نمونه‌هاي تجاري دارند، به‌طوري‌که مقدار خون ازدست‌رفته و زمان انعقاد براي ابرجاذب بهينه آلژينات-ژلاتين 71/1 و 96/1 برابر نسبت به کيتوسل 37/1 و 55/1 برابر نسبت به ژليتا کاهش يافت. بحث و نتيجه‌گيري: با توجه به نتايج پژوهش جاري مي‌توان نتيجه‌گيري کرد که ابرجاذب بهينه آلژينات-ژلاتين عملکرد بندآورندگي برون تني و درون تني قابل‌توجهي دارد. اين نتايج نشان‌دهنده پتانسيل بالقوه اين ابرجاذب براي ورود به مرحله مطالعات باليني است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: آلژينات، خونريزي، خشک‌کردن انجمادي، ژلاتين، هموستاز، ابرجاذب
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 24 Jun 2023 08:21
Last Modified: 24 Jun 2023 08:21
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7078

Actions (login required)

View Item View Item