تأثير مداخله آموزشي و مشاوره‌اي از طريق اپليکيشن گوشي هوشمند بر آگاهي رفتارهاي مرتبط با بي‌تحرکي و مصرف غذاهاي آماده و وزن در زنان واقع در سنين باروري با شاخص توده بدني بالا

بايرامي, رقيه and رحيمي, بهلول and مسعودي, سيما and ابراهيمي, سايه (2023) تأثير مداخله آموزشي و مشاوره‌اي از طريق اپليکيشن گوشي هوشمند بر آگاهي رفتارهاي مرتبط با بي‌تحرکي و مصرف غذاهاي آماده و وزن در زنان واقع در سنين باروري با شاخص توده بدني بالا. مجله پرستاري و مامايي, 21 (1).

[img] Text
7 Bayrami A-10-3784-1.pdf

Download (779kB)

Abstract

پيش‌زمينه و هدف: اضافه‌وزن و چاقي در خانم‌هاي سنين باروري علاوه بر ايجاد بيماري‌هاي مزمن، بارداري‌هاي پرخطر و تأثير روي جنين، مشکلات روحي را نيز براي آنان در پي دارد. ازجمله رفتارهاي نامناسب مؤثر بر چاقي، مصرف غذاهاي آماده و رشد روزافزون سبک زندگي بي‌تحرک است. هدف از انجام اين مطالعه تعيين تأثير مداخله آموزشي و مشاوره‌اي از طريق اپلکيشن گوشي هوشمند بر آگاهي رفتارهاي مرتبط با بي‌تحرکي و مصرف غذاهاي آماده و وزن در زنان با شاخص توده بدني بالا است. مواد و روش‌ها در اين مطالعه تجربي، 106 نفر از زنان واقع در سنين باروري تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت به شيوه نمونه‌گيري تصادفي ساده انتخاب و به دو گروه مداخله و کنترل تخصيص داده شدند. ابزار مورداستفاده، پرسشنامه محقق ساخته بود که شامل اطلاعات دموگرافيک و پرسشنامه آگاهي در مورد رفتارهاي بي‌تحرکي و غذاهاي آماده بود. مداخله آموزشي در گروه مداخله با اپليکشن طراحي‌شده انجام گرديد. گروه کنترل آموزش‌هاي روتين را از مراکز خدمات جامع سلامت دريافت کردند. سه ماه پس از مداخله، پرسشنامه‌ها در هر دو گروه تکميل شد آناليز اطلاعات با نرم‌افزار SPSS نسخه 20 در سطح معني‌داري 05/0>P انجام گرفت. يافته‌ها: نتايج مطالعه نشان داد که بين ميانگين نمرات آگاهي مصرف غذاهاي آماده (001/0> P) و رفتارهاي بي‌تحرکي (001/0> P) قبل و سه ماه بعد از مداخله اختلاف آماري معني‌داري مشاهده شد. بااين‌حال، وزن زنان در دو گروه قبل و سه ماه بعد از مداخله اختلاف معني‌داري وجود نداشت. (05/0P>) بحث و نتيجه‌گيري: از برنامه‌هاي آموزشي و مشاوره‌اي با اپليکيشتن مي‌توان براي ارتقاي آگاهي در مورد رفتارهاي مرتبط با بي‌تحرکي و مصرف غذاهاي آماده استفاده کرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: : مشاوره، آموزش، غذاهاي آماده، شاخص توده بدني بالا، رفتار بي‌تحرکي، تلفن هوشمند
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 20 Aug 2023 05:10
Last Modified: 20 Aug 2023 05:10
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7107

Actions (login required)

View Item View Item