مروري بر طرح‌هاي پژوهشي پرستاري مصوب پيرامون موضوع کرونا در ايران: مطالعه مرور دامنه‌اي

ولي‌زاده, ليلا and اکبرزاده, بهاره and باقريه, فرزانه (2023) مروري بر طرح‌هاي پژوهشي پرستاري مصوب پيرامون موضوع کرونا در ايران: مطالعه مرور دامنه‌اي. مجله پرستاري و مامايي, 21 (2).

[img] Text
3 Valizadeh A-10-1474-8.pdf

Download (641kB)

Abstract

پيش‌زمينه و هدف: در پاسخ به پاندمي کوويد-19، پژوهشگران پرستاري پژوهش‌هاي مختلفي در ابعاد مختلف اين بيماري انجام داده‌اند. ازاين‌رو شناخت و ارزيابي فعاليت‌هاي پژوهشي و علمي براي برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري پژوهشي بسيار ضروري است. مطالعه حاضر در راستاي بررسي موضوعات طرح‌هاي تحقيقاتي پرستاري مصوب پيرامون موضوع کرونا در ايران انجام گرفت. مواد و روش‌ها: اين مطالعه از نوع مرور دامنه‌اي است و بر اساس پنج گام پيشنهادي آرکسي و اومالي (2005) شامل شناسايي و تعيين پرسش‌هاي پژوهش، شناسايي مطالعات مرتبط، انتخاب مطالعات، جدول‌بندي داده‌ها، جمع‌بندي و خلاصه‌سازي و گزارش نتايج در محدوده زماني 1398 الي 1400 انجام گرديد. يافته‌ها: نتايج پژوهش حاضر نشان داد بيشترين تعداد طرح‌هاي تحقيقاتي مصوب مربوط به بيماران مبتلا به کرونا و خانواده آن‌ها و نيز پرستاران و ارائه‌دهندگان مراقبت سلامت بوده است. در اين حوزه، مطالعات انجام‌شده غالباً پيرامون موضوعات روان‌شناختي ازجمله اضطراب، مرگ، استرس و افسردگي بود. در حوزه بيمار و خانواده، لازم است توسعه مدل‌ها و نظريه‌هاي مراقبتي پرستاري و ارتباط نظريه‌هاي پرستاري و تأثير آن‌ها در مراقبت پرستاري از بيماران مبتلا به کوويد 19 مورد بررسي قرار گيرد تا بتوان با به‌کارگيري نظريه‌هاي پرستاري در فرايند پرستاري مراقبت از بيماران مبتلا به بيماري کوويد 19، کيفيت مراقبت‌ها را ارتقاء بخشيد. در حوزه پرستاران و ارائه‌دهندگان مراقبت، لازم است مطالعات بيشتري در حيطه تمايل پرستاران به ارائه مراقبت از بيماران مبتلا به بيماري عفوني صورت گيرد و همچنين صلاحيت پرستاران در مراقبت از بيماران مبتلا به بيماري عفوني ازجمله کوويد 19 بررسي گردد. در حوزه دانشجويان، اساتيد و اعضاي هيئت‌علمي پرستاري، همچنين سيستم‌هاي ارائه‌دهنده خدمات بهداشتي درماني مطالعات کمتري صورت گرفته است. در اين حوزه بيشترين پژوهش‌ها در رابطه با کيفيت آموزش‌هاي مجازي و نقاط ضعف و قوت اين روش آموزشي و نيز توانمند بودن اساتيد در استفاده از آن بود. آموزش الکترونيکي ممکن است بر سلامت و پيامدهاي تحصيلي دانشجويان تأثير بگذارد؛ ازاين‌رو نياز به تحقيقات بيشتري است. در حوزه سيستم‌هاي ارائه‌دهنده خدمات بهداشتي و درماني لازم است تحقيقات بيشتري مرتبط با مديريت منابع انساني انجام شود. همچنين لازم است طراحي مدل‌هاي استراتژيک نوآورانه براي تأمين نيروي انساني انجام گيرد. بحث و نتيجه‌گيري: نتايج پژوهش حاضر مي‌تواند به پژوهشگران پرستاري، اساتيد و اعضاي هيئت‌علمي، مديران و سياست‌گذاران حرفه پرستاري در شناسايي هر چه بيشتر و سريع‌تر موضوعات پژوهشي موردنياز و در راستاي اولويت‌هاي پژوهشي کمک نموده و بنابراين منجر به افزايش بدنه دانش رو به رشد پيرامون موضوع کرونا شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: طرح تحقيقاتي مصوب، کوويد-19، سامانه اخلاق در پژوهش‌هاي زيستي، پژوهش‌هاي پرستاري
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 20 Aug 2023 06:04
Last Modified: 20 Aug 2023 06:04
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7112

Actions (login required)

View Item View Item