تجارب اساتيد پرستاري درباره موانع پژوهش در پرستاري و راهکارهاي بهبود آن: يک مطالعه کيفي

شهباز, اعظم and پريزاد, ناصر and اللهويردي, نسيم (2023) تجارب اساتيد پرستاري درباره موانع پژوهش در پرستاري و راهکارهاي بهبود آن: يک مطالعه کيفي. مجله پرستاري و مامايي, 21 (2).

[img] Text
4 Shahbaz A-10-2968-3.pdf

Download (785kB)

Abstract

پيش‌زمينه و هدف: شناسايي موانع انجام پژوهش در پرستاري و رفع موانع موجود با ارائه راهکارهاي بهبود پژوهش مي‌تواند با گسترش دانش پرستاري منجر به ارتقاء کيفيت مراقبت‌هاي پرستاري شود. لذا اين مطالعه باهدف کشف تجارب اساتيد پرستاري در مورد موانع پژوهش در پرستاري و راهکارهاي بهبود آن انجام گرفت. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر با روش تحقيق کيفي و بـا رويکــرد تحليــل محتــوا در ســال 1400 در دانشکده پرستاري و مامايي اروميه انجام يافتـه اسـت. نمونه‌ها از بين اعضاي هيئت‌علمي اين دانشکده و با نمونه‌گيري مبتني بر هدف انتخاب شدند. داده‌ها از طريق مصاحبه‌هاي باز و نيمه‌ساختاريافته با 14 نفر از اعضاي هيئت‌علمي گروه پرستاري که حداقل داراي 4 سال سابقه کار پيوسته بودند جمع‌آوري شد. براي تجزيه‌وتحليل داده‌ها از روش 6 مرحله‌اي تحليل محتواي مرسوم گرانهيم و لاندمن استفاده گرديد. يافته‌ها: پس از تحليل داده‌ها، دو طبقه اصلي "بازدارنده‌ها" و "راهبردها" به دست آمدند. طبقه بازدارنده‌ها با دو زير طبقه موانع سازماني، موانع انساني؛ و طبقه راهبردها با چهار زير طبقه حمايت سازماني، حمايت باليني، توانمندسازي محققان پرستاري و تشديد نظارت و کنترل کارهاي پژوهشي حمايت شدند. بحث و نتيجه‌گيري: نتايج به‌دست‌آمده از اين مطالعه نشان داد که موانع متفاوتي از طرف دانشگاه، بيمارستان، پرستاران و اساتيد پرستاري در امر پژوهش مطرح بوده و ارائه راهکارها مي‌تواند براي سازمان‌ها، پرستاران و آموزش‌دهندگان پرستاري جهت ارتقاء حرفه پرستاري و بهبود عملکرد مبتني بر تحقيق کاربردي باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: پرستاري، پژوهش، مطالعه کيفي، تحليل محتوا
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 20 Aug 2023 06:08
Last Modified: 20 Aug 2023 06:08
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7113

Actions (login required)

View Item View Item