بررسي ارتباط بين خودکارآمدي و رضايت از زندگي در زنان باردار: يک مطالعه مقطعي در آمل در سال 1400

قنبري, رضا and کريمي, اميررضا and حسني, عبدالمطلب and بهادران, الميرا and رضاپور, ميثم (2023) بررسي ارتباط بين خودکارآمدي و رضايت از زندگي در زنان باردار: يک مطالعه مقطعي در آمل در سال 1400. مجله پرستاري و مامايي, 21 (2).

Full text not available from this repository.

Abstract

پيش‌زمينه و هدف: خودکارآمدي به معناي اعتماد افراد به توانايي‌ها و قابليت‌هايشان در شرايط حساس زندگي، مي‌تواند با رضايت از زندگي که به‌عنوان يکي از مؤلفه‌هايي که با سلامتي و شادکامي افراد مرتبط است، مطرح باشد. هدف از اين مطالعه تعيين ارتباط بين خودکارآمدي و رضايت از زندگي در زنان باردار بود. مواد و روش‌ها: مطالعه توصيفي-مقطعي حاضر در سال 1400 بر روي 135 زن باردار که به‌طور تصادفي ساده انتخاب گرديدند. ابزار گردآوري داده‌ها شامل چک‌ليست ويژگي‌هاي فردي- اجتماعي مادر باردار، سن بارداري، تعداد بارداري، جنسيت جنين بود. بخش دوم شامل متغيرهاي اصلي مطالعه يعني رضايت از زندگي و خودکارآمدي بود. با توجه به ماهيت پنهان بودن متغير رضايت از زندگي، از تجزيه‌وتحليل پروفايل پنهان براي طبقه‌بندي بهينه با کمترين خطا استفاده شد. تحليل‌هاي توصيفي، کاي اسکوئر و تحليل واريانس يک‌طرفه در نرم‌افزار Stata-16 و تحليل پروفايل پنهان توسط MPLUS 8.3 انجام شد. يافته‌ها: نمره خودکارآمدي عمومي زنان باردار تحت مطالعه بر اساس متغيرهاي جنسيت جنين (0004/0=P)، تعداد بارداري (04/0=P)، و سن بارداري (002/0=P) داراي اختلاف معني‌دار است؛ اما بر اساس متغيرهاي شغل (667/0=P)، تحصيلات مادر (345/0=P)، گروه سني (439/0=P)، هيچ اختلاف آماري معني‌داري وجود نداشت. پروفايل‌هاي رضايت از زندگي بر اساس متغيرهاي جنسيت جنين (744/0=P)، تعداد بارداري (0.521) و سن بارداري (0.194)، شغل (0.433=P)، تحصيلات مادر (0.429=P) و گروه سني (0.563=P) ازلحاظ آماري معني‌دار نبود. همچنين، نمره خودکارآمدي عمومي زنان باردار تحت مطالعه بر اساس پروفايل‌هاي رضايت زندگي ازلحاظ آماري داراي اختلاف معني‌دار نبود (0.152=P). بحث و نتيجه‌گيري: به نظر مي‌رسد خودکارآمدي عمومي با رضايت از زندگي در زنان باردار همبستگي نداشته باشد. شايد خودکارآمدي به‌صورت غيرمستقيم (مثلاً نقش ميانجي) بتواند اين مسئله را توجيه کند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: تحليل پروفايل پنهان، خودکارآمدي، زنان باردار، رضايت از زندگي
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 20 Aug 2023 06:35
Last Modified: 20 Aug 2023 06:35
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7118

Actions (login required)

View Item View Item