هم‌افزايي ترکيب ليپوزم گلايسريزيک اسيد و آلوم بر پاسخ‌هاي ايمني عليه شکل کشته‌شده سالمونلا تيفي موريوم

زينالي, زهرا and ابطحي فروشاني, سيدميثم and اونق, عبدالغفار and زماني, اصغر (2023) هم‌افزايي ترکيب ليپوزم گلايسريزيک اسيد و آلوم بر پاسخ‌هاي ايمني عليه شکل کشته‌شده سالمونلا تيفي موريوم. مجله مطالعات علوم پزشکي, 34 (6).

Full text not available from this repository.

Abstract

پيش‌زمينه و هدف: شکل کشته‌شده ميکروارگانيسم‌ها در ترکيب با آلوم، عمدتاً پاسخ‌هاي ايمني سلولي قوي ايجاد نمي‌کند. گلايسيريزيک اسيد يک ساپونين تري‌ترپنوئيدي با خواص تعديل‌کننده ايمني است. پژوهش حاضر به‌منظور بررسي هم‌افزايي ترکيب ليپوزم گلايسريزيک اسيد (GL) و آلوم بر پاسخ‌هاي ايمني عليه شکل کشته‌شده سالمونلا تيفي موريوم (HKST) صورت گرفته است. مواد و روش کار: در اين مطالعه تجربي موش‌هاي نر Balb/c در 5 گروه 15 تايي با واکسن HKST به‌تنهايي يا در ترکيب با آلوم، GL يا ترکيب آلوم-GL دو بار با فاصله دوهفته‌اي ايمن شدند. 14 روز پس از آخرين واکسيناسيون، پاسخ‌هاي ايمني در برابر سالمونلا تيفي موريوم و توان محافظتي واکسن‌ها بررسي شد. ميزان بقا توسط تحليل کاپلان-ماير بررسي شد. ساير يافته‌ها با استفاده از آناليز واريانس يک‌طرفه و آزمون تعقيبي توکي موردبررسي قرار گرفت. سطح P<0.05 به‌عنوان سطح معني‌دار در نظر گرفته شد. يافته‌ها: واکنش ازدياد حساسيت نوع تأخيري، تکثير لنفوسيتي، تيتر آنتي‌بادي IgG2a و ميزان بهبود زنده‌ماني در برابر چالش با سالمونلا تيفي موريوم زنده در گروه دريافت‌کننده ادجوانت ترکيبي و HKST نسبت به ساير گروه‌ها به‌طور معني‌داري افزايش يافته بود. در گروه دريافت‌کننده ادجوانت ترکيبي به‌طور معني‌داري سطح IFN-γ و IL-4 به ترتيب افزايش و کاهش بيشتري نسبت به ساير گروه‌ها داشت. بحث و نتيجه‌گيري: ترکيب آلوم-GL به‌عنوان يک ادجوانت به‌طور هم‌افزايي ايمني سلولي و هومورال را پس از ايمن‌سازي با واکسن HKST افزايش داد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ادجوانت، آلوم، سالمونلاتيفي‌موريوم، ليپوزوم گلايسرزيک اسيد، واکسن
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 14 Oct 2023 10:01
Last Modified: 14 Oct 2023 10:01
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7136

Actions (login required)

View Item View Item