تأثير آموزش مراقبت از بيمار از طريق پيام‌رسان واتساپ بر تاب‌آوري مراقبين خانوادگي بيماران مبتلا به سرطان پستان

آقاخاني, نادر and محمدي‌کيا, ندا and اقتدار, سامره and علي‌نژاد, وحيد (2023) تأثير آموزش مراقبت از بيمار از طريق پيام‌رسان واتساپ بر تاب‌آوري مراقبين خانوادگي بيماران مبتلا به سرطان پستان. مجله پرستاري و مامايي, 21 (7).

[img] Text
2 Aghakhani A-10-956-5.pdf

Download (605kB)

Abstract

در روند درمان بيماري سرطان پستان يکي از گروه‌هاي مهم ارائه‌دهنده خدمات به بيماران، افراد خانواده، فاميل و دوستان آنان مي‌باشند و مراقبت‌هاي ارائه‌شده توسط مراقبين خانوادگي، در افزايش بقاي اين بيماران مؤثر است. از سويي ديگر، فرسودگي مراقبتي نيز فشار توان‌فرسايي بر جسم، ذهن و توان مراقبين تحميل مي‌کند و تأثيري منفي بر نقش مراقبتي آن‌ها برجاي مي‌گذارد. لذا هدف مطالعه حاضر، تعيين تأثير آموزش مراقبت از بيمار از طريق پيام‌رسان واتساپ بر تاب‌آوري مراقبين خانوادگي بيماران مبتلا به سرطان پستان در مراکز آموزشي درماني اروميه در سال 1401 بود. مواد و روش‌ها: اين پژوهش يک مطالعه نيمه تجربي با دو گروه آزمون و کنترل به‌صورت پيش‌آزمون و پس‌آزمون بود که بر روي 60 نفر از مراقبين خانوادگي بيماران مبتلا به سرطان پستان در شهر اروميه انجام شد. نمونه‌ها با روش نمونه‌گيري در دسترس انتخاب‌شده و به‌صورت تصادفي به دو گروه کنترل و آزمون تخصيص داده شدند. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه‌هاي اطلاعات جمعيت شناختي و پرسشنامه تاب‌آوري کانر ديويدسون بود. در نهايت داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماري SPSS نسخه 22 تجزيه‌وتحليل گرديد. سطح معني‌داري کمتر از 05/0 بود. يافته‌ها: نتايج اين مطالعه نشان داد که تفاوت معني‌داري بين ميانگين نمرات تاب‌آوري قبل از مداخله در دو گروه کنترل و آزمون وجود نداشت (05/0p>) اما تفاوت معني‌داري بين ميانگين نمرات تاب‌آوري مراقبين خانوادگي بعد از مداخله در دو گروه کنترل و آزمون وجود داشت (05/0p<) به‌نحوي‌که بعد از مداخله، ميانگين نمره تاب‌آوري در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل، افزايش يافته بود. بحث و نتيجه‌گيري: پژوهش حاضر نشان داد که آموزش مجازي از طريق شبکه‌هاي اجتماعي از قبيل پيام‌رسان واتساپ مي‌تواند ميزان تاب‌آوري مراقبين خانوادگي افراد مبتلا به سرطان را ارتقاء دهد. لذا با توجه به اهميت نقش مداخلات آموزشي در ارتقاي سطح سلامت بيماران و مراقبين آن‌ها، مديران مراکز درماني مي‌توانند با اتخاذ تدابير و برنامه مدون آموزشي و کارگاه‌هاي آموزشي در ارتباط با آموزش تقويت تاب‌آوري، موجب ارتقاي سطح سلامتي مراقبين و تسريع در روند بهبودي و کيفيت زندگي بيماران شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سرطان پستان، آموزش، مراقبين خانوادگي، تاب‌آوري، شبکه‌هاي اجتماعي
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 12 Dec 2023 08:36
Last Modified: 12 Dec 2023 08:36
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7234

Actions (login required)

View Item View Item