الگوي ساختاري درد مزمن بر اساس ذهن‌آگاهي، حمايت اجتماعي و رويدادهاي زندگي با نقش ميانجي پريشاني روان‌شناختي

بهرامي کوهشاهي, سوسن and گلشني, فاطمه and باغداساريانس, آنيتا and قنبري پناه, افسانه (2023) الگوي ساختاري درد مزمن بر اساس ذهن‌آگاهي، حمايت اجتماعي و رويدادهاي زندگي با نقش ميانجي پريشاني روان‌شناختي. مجله پرستاري و مامايي, 21 (7).

[img] Text
4 Bahrami Koohshahi A-10-4032-1.pdf

Download (801kB)

Abstract

درد مزمن مي‌تواند زمينه ناسازگاري هيجاني و رواني را در فرد مبتلا فراهم کرده و از اين طريق بهداشت رواني را مورد تهديد قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوي ساختاري درد مزمن بر اساس ذهن‌آگاهي، حمايت اجتماعي و رويدادهاي زندگي با نقش ميانجي پريشاني روان‌شناختي بود. مواد و روش کار: روش پژوهش توصيفي از نوع الگويابي معادلات ساختاري بود. جامعه آماري شامل کليه زنان و مردان مبتلا به درد مزمن در شهر تهران بود که در سال 1401 با شکايت درد عضلاني- اسکلتي و آرتريت روماتوئيد به کلينيک‌هاي درماني مراجعه کرده بودند و تعداد 496 نفر از آن‌ها با روش نمونه‌گيري در دسترس انتخاب شدند. سپس پرسشنامه‌هاي درد مک گيل (MPQ)، پنج عاملي ذهن‌آگاهي (FFMQ)، حمايت اجتماعي ادراک‌شده (MSPSS)، رويدادهاي استرس‌آميز زندگي پيکل (SLESQ) و مقياس اضطراب، افسردگي و استرس (DASS) را تکميل کردند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 25 و AMOS مورد تجزيه‌وتحليل قرار گرفت. يافته‌ها: نتايج الگويابي معادلات ساختاري نشان‌دهنده برازش مطلوب مدل با داده‌هاي تجربي بود. اثر ضريب مسيرهاي استاندارد مستقيم ذهن‌آگاهي و ميزان عوامل استرس‌زا بر تجربه درد مزمن معنادار بود، اما ضريب مستقيم براي حمايت اجتماعي و تعداد عوامل استرس‌زا غيرمعنادار بود (p<0.05). همچنين مسير غيرمستقيم ذهن‌آگاهي، حمايت اجتماعي، ميزان و تعداد عوامل استرس‌زا بر تجربه درد مزمن از طريق نقش ميانجي پريشاني روان‌شناختي معنادار بود (p<0.05). بحث و نتيجه‌گيري: ذهن‌آگاهي، حمايت اجتماعي و رويدادهاي زندگي با ميانجي‌گري پريشاني روان‌شناختي نقش مهمي در تبيين درد مزمن ايفا مي‌کنند. بنابراين متخصصان سلامت روان مي‌توانند از اين عوامل جهت بهبود بهداشت رواني افراد مبتلا به درد مزمن بهره ببرند

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: درد مزمن، رويدادهاي زندگي، ذهن‌آگاهي، پريشاني روان‌شناختي، حمايت اجتماعي
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 12 Dec 2023 08:44
Last Modified: 12 Dec 2023 08:44
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7236

Actions (login required)

View Item View Item