بررسي رابطه بين سواد سلامت و رفتارهاي خودمديريتي در بيماران پيوند کليه تهران در سال 1398: يک مطالعه مقطعي

صالحي, تهمينه and نصيري, مليحه and ميري, آرمان (2023) بررسي رابطه بين سواد سلامت و رفتارهاي خودمديريتي در بيماران پيوند کليه تهران در سال 1398: يک مطالعه مقطعي. مجله پرستاري و مامايي, 21 (8).

[img] Text
1 Salehi A-10-4073-1.pdf

Download (540kB)

Abstract

ميزان شيوع نارسايي مزمن كليوي به‌طور چشم¬گيري در سراسر دنيا در حال افزايش است. اين بيماري¬ سبب کاهش کيفيت زندگي، افزايش مخارج مراقبت¬هاي بهداشتي و مرگ مي-شود. سواد سلامت به‌عنوان شاخص حياتي در نتايج مراقبت‌هاي بهداشتي و خودمديريتي به‌عنوان رفتار کنترل بيماري و وضعيت مزمن مي‌توانند در اين بيماران نقش مهمي را ايفا کنند. بنابراين پژوهش حاضر باهدف تعيين ارتباط سواد سلامت و خود مديريتي در مددجويان با پيوند کليه انجام شد. مواد و روش کار: اين مطالعه مقطعي با تعداد 120 شرکت‌کننده، به روش نمونه¬گيري در دسترس و در شهر تهران انجام شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌هاي سواد سلامت و خود مديريتي مخصوص بيماران پيوند کليه کوزاکا جمع‌آوري شدند. نرم‌افزارSPSS نسخه 20 براي تحليل داده‌ها استفاده شد. يافته¬ها: نتايج نشان داد، ارتباط معناداري ميان سواد سلامت و خود مديريتي در بيماران پيوند کليه وجود دارد. علاوه بر اين سواد سلامت با سطح تحصيلات ، اشتغال، ميزان درآمد و سن ارتباط معني‌دار آماري داشت. همچنين خود مديريتي با سن، سطح تحصيلات، اشتغال و درآمد نيز ارتباط معني‌دار آماري داشت. بحث و نتيجه‌گيري: با توجه به نتايج به‌دست‌آمده، ارتباط معنادار آماري ميان سواد سلامت با رفتارهاي خودمديريتي يافت شد. لذا مي¬توان پيشنهاد کرد که به مقوله سواد سلامت که دانش مددجويان را از وضعيت خود و ارزيابي آن افزايش مي¬دهد، توجه بيشتري داشت. همچنين سواد سلامت مي‌تواند در برنامه آموزشي اين مددجويان چه در مراکز درماني و چه در انجمن حمايت از بيماران کليوي و پيوند کليه گنجانده شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سواد سلامت، پيوند کليه، خود مديريتي
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 06 Jan 2024 07:25
Last Modified: 06 Jan 2024 07:25
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7248

Actions (login required)

View Item View Item