هايپر ويرولانس در گونه‌هاي کلبسيلا پنومونيه مولد کارباپنماز و بالاکتامازهاي وسيع‌الطيف، جدا شده از بيمارستان‌هاي رشت

اصل سليماني, الهام and مجتهدي, علي and زابلي, فاطمه and کابوسي, حامي (2023) هايپر ويرولانس در گونه‌هاي کلبسيلا پنومونيه مولد کارباپنماز و بالاکتامازهاي وسيع‌الطيف، جدا شده از بيمارستان‌هاي رشت. مجله مطالعات علوم پزشکي, 34 (9).

[img] Text
1 Asl Soleimani A-10-4051-2.pdf

Download (387kB)

Abstract

پيش‌زمينه و هدف: ايزوله‌هاي جديد به شدت بيماري‌زا (هايپرويرولنت) در کلبسيلا پنومونيه در چند سال اخير به وجود آمده‌اند و منجر به ايجاد عفونت‌هاي تهديدکننده حيات در افراد جوان و سالم گرديده‌اند. در مطالعه حاضر فراواني توليد بتالاکتامازهاي وسيع‌الطيف و کارباپنماز در ايزوله‌هاي جديد با بيماري‌زايي بالا کلبسيلا پنمونيه جداشده از بيماران بررسي گرديد. مواد و روش‌ها: اين مطالعه مقطعي بر روي نمونه‌هاي باليني جداشده از بيماران بستري در بيمارستان‌هاي رازي، پورسينا، رسول اکرم، گلسار و الزهرا شهر رشت انجام گرديد. براي تأييد هويت باکتري‌هاي کلبسيلا پنومونيه از روش‌هاي استاندارد ميکروبيولوژي و مولکولي استفاده گرديد. براي شناسايي سويه‌هاي باکتري با بيماري‌زايي بالا از تست استرينگ استفاده شد. براي تعيين فنوتيپي سويه‌هاي توليدکننده ESBL از تست CDT استفاده شد. سپس تعيين حضور ژن کد کننده کارباپنماز (NDM-1) و همچنين توالي يابي سويه‌هاي به شدت بيماري‌زا به روش PCR انجام شد. يافته‌ها: در اين مطالعه، 158 ايزوله کلبسيلا پنومونيه جداشده از نمونه‌هاي مختلف جمع‌آوري و موردبررسي قرار گرفتند. درمجموع تعداد 55 ايزوله (8/34 درصد) داراي تست مثبت استرينگ بودند و به‌عنوان هايپرويروانت مشخص شدند. از مجموع 55 سويه‌ي کلبسيلا پنومونيه جداشده، 16 (1/29 درصد) ايزوله ازنظر فنوتيپي ESBL مثبت بودند. نتايج نشان داد که فقط ۲ ايزوله (6/3 درصد) داراي ژن NDM-1 بودند. نتايج، فراواني توالي يابي شايع در ايزوله‌هاي به شدت بيماري‌زا را 1/9 درصد براي ST258، 1/9 درصد براي ST86 و 6/3 درصد براي ST23 نشان داد. همچنين ST65 در هيچ ايزوله‌اي مشاهده نگرديد. نتيجه‌گيري: مطالعه اخير نشان داد که ايزوله‌هاي به شدت بيماري‌زاي کلبسيلا پنومونيه با توانايي توليد آنزيم‌هاي ESBLs و کارباپنماز، فرواني قابل‌توجه اي دارند. بدون شک ظهور سويه‌هاي با ريسک بالا در منطقه در آينده تهديد جدي براي سيستم سلامت هست.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: کرباپنماز، بتالاکتاماز وسيع‌الطيف، به شدت بيماري‌زا، کلبسيلا پنومونيه، توالي يابي
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 14 Jan 2024 09:43
Last Modified: 14 Jan 2024 09:43
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7256

Actions (login required)

View Item View Item