بررسي اثر احتمالي تزريق درون صفاقي کراک- کوکائين و متامفتامين بر عملکرد کليوي در موش صحرايي نر نژاد ويستار

احمدي, حاتم and حاتمي نعمتي, حميرا (2023) بررسي اثر احتمالي تزريق درون صفاقي کراک- کوکائين و متامفتامين بر عملکرد کليوي در موش صحرايي نر نژاد ويستار. مجله مطالعات علوم پزشکي, 34 (9).

[img] Text
3 Ahmadi A-10-4235-3.pdf

Download (477kB)

Abstract

کراک، نمک جامد فرآوري شده با بي‌کربنات سديم از کوکائين است. متامفتامين مشتق متيله آمفتامين بوده که بسيار اعتيادآور است. هدف مطالعه حاضر بررسي اثر تزريق درون‌صفاقي کراک- کوکائين و متامفتامين بر پارامترهاي مقدار کراتينين، اوره، سديم و پتاسيم خون به‌عنوان نشانگرهايي از نارسايي کليه‌ها در رت‌هاي نر مي‌باشد. مواد و روش کار: اين مطالعه تجربي بر روي هفت گروه شش تايي از موش‌هاي صحرايي نر صورت گرفته است که شامل: گروه شاهد، سه گروه آزمايشي کراک-کوکائين و سه گروه آزمايشي متامفتامين که به ترتيب غلظت‌هاي 5¬، 10 و 15 ميلي‌گرم بر کيلوگرم کراک-کوکائين و يا متامفتامين را به مدت هفت روز (روزي يک بار) دريافت کردند. بعد از اتمام تزريق دارويي، خون‌گيري از قلب رت‌ها صورت گرفت و از نمونه خون‌هاي گرفته شده، پارامترهاي مقدار اوره، سديم، پتاسيم و کراتينين مورد اندازه‌گيري و بررسی قرار گرفت. تحليل آماري داده‌ها به کمک آزمون آناليز واريانس يک‌طرفه و آزمون تعقيبي Tukey توسط نرم‌افزار SPSS صورت گرفت. يافته‌ها: تزريق غلظت پايين و متوسط دو داروي کراک-کوکائين و متامفتامين بر پارامترهاي اشاره‌شده اثري معني‌دار نداشت (¬05/0<P) و تنها غلظت متوسط متامفتامين موجب افزايش مقدار پتاسيم خون نسبت به گروه شاهد شد (¬05/0>P). تزريق غلظت ¬15¬ ميلي‌گرم بر کيلوگرم هر دو دارو به‌طور معني‌داري موجب افزايش مقدار کراتينين خون در گروه‌هاي مربوطه شد (¬05/0>P). بحث و نتيجه‌گيري: افزايش کراتينين پلاسما در اثر تجويز متامفتامين و کراک- کوکائين ممکن است ناشي از نارسايي حاد کليوي، رابدومدوليز و يا القاء نفريت بينابيني حاد باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: کراتينين خون، کراک، نارسايي کليوي، متامفتامين
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 22 Jan 2024 06:20
Last Modified: 22 Jan 2024 06:20
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7258

Actions (login required)

View Item View Item