اثرات ضد سرطاني نانوامولسيون کافئين بر لوسمي ميلوئيدي مزمن

اميري‌زاده, ايوب and شيخ‌زاده, ساناز and دليرژ, نوروز (2023) اثرات ضد سرطاني نانوامولسيون کافئين بر لوسمي ميلوئيدي مزمن. مجله مطالعات علوم پزشکي, 34 (9).

[img] Text
7 Amirizadeh A-10-5470-1.pdf

Download (973kB)

Abstract

کافئين به‌عنوان يک ماده‌ي طبيعي موجود در قهوه و چاي مي‌تواند از طريق کاهش تکثير سلولي و القا آپوپتوز، اثرات ضد سرطاني داشته باشد. از طرف ديگر، از نانوحامل‌ها مي‌توان به‌عنوان يک روش مناسب براي تحويل مناسب داروها در محل تومور، محافظت از داروها و هدف قرار دادن اندام‌هاي خاص و ماندگاري بالا استفاده نمود. هدف از اين مطالعه توليد نانوامولسيون کافئين و ارزيابي اثرات ضد سرطاني آن بر روي سلول‌هاي سرطان خون بود. مواد و روش کار: در اين مطالعه تجربي، بعد از توليد نانوامولسيون کافئين و ارزيابي خصوصيات فيزيک و شيميايي آن، سلول‌هاي سرطاني رده K562 تحت تيمار با غلظت‌هاي مختلف نانوامولسيون کافئين و کافئين آزاد قرار گرفته و قدرت زنده‌ماني سلول‌هاي سرطاني با استفاده از روش‌هاي نوترال رد و تريپان به لو اندازه‌گيري شد. هم‌چنين ميزان آپوپتوز و نکروز با استفاده از تست AO/PI مورد ارزيابي قرار گرفت. داده‌ها به کمک آزمون ANOVA يک‌طرفه ونيز آزمون توکي و توسط نرم‌افزار 16 SPSS آناليز شد. يافته‌ها: نتايج نشان داد که کاهش زنده‌ماني سلول‌هاي تحت تيمار با غلظت‌هاي مختلف نانوامولسيون کافئين و کافئين آزاد به‌صورت وابسته به غلظت و زمان بوده و نانوامولسيون کافئين نسبت به کافئين آزاد داراي اثرات سميت سلولي بيشتري بر روي سلول‌هاي سرطاني بود. همچنين نتايج نشان داد که نانوامولسيون کافئين بيشتر باعث مرگ سلولي از نوع آپوپتوز در سلول‌هاي سرطاني تحت تيمار شد. بحث و نتيجه‌گيري: نتايج تحقيق حاضر، حاکي از کاهش زنده‌ماني و القاي آپوپتوز در سلول‌هاي K562 به‌عنوان رده سلولي سرطان لوسمي ميلوئيد مزمن بعد از قرار گرفتن در معرض نانوامولسيون کافئين بوده و مي‌توان استفاده از نانوامولسيون کافئين را به‌عنوان روشي کمکي، در کنار ساير روش‌هاي درماني در درمان سرطان لوسمي ميلوئيد مزمن پيشنهاد داد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ضد تکثير، آپوپتوز، کافئين، لوسمي ميلوئيدي مزمن، نانوامولسيون
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 22 Jan 2024 07:14
Last Modified: 22 Jan 2024 07:14
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7262

Actions (login required)

View Item View Item