شيوع اختلالات تيروئيدي در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشت بجنورد در سال 1401

اصلاني, اکرم and عزتي يزداني, آیدا and علوي, سعیده and خداپناه, مرضيه (2023) شيوع اختلالات تيروئيدي در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشت بجنورد در سال 1401. مجله پرستاري و مامايي, 21 (9).

[img] Text
7 Aslani A-10-4041-1.pdf

Download (418kB)

Abstract

ارتباط نزديکي بين عملکرد تيروئيد مادر و جنين وجود دارد. با توجه به تأثير عوارض ناشي از اختلالات تيروئيد بر بارداري، پژوهش حاضر باهدف تعيين شيوع اختلالات تيروئيدي در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشت بجنورد انجام گرفت. مواد و روش کار: در اين مطالعه توصيفي، 968 نفر از زنان باردار زير 20 هفته که براي انجام مراقبت‌هاي روتين بارداري به مراکز بهداشتي بجنورد مراجعه کرده بودند، به‌صورت سرشماري وارد مطالعه شده و ازنظر مقادير مربوط به سطح سرمي هورمون محرک تيروئيد (TSH) موردبررسي قرار گرفتند. سطح TSH بالاتر از 9/3 و کمتر از 2/0 ميلي واحد بر ليتر، به ترتيب به‌عنوان کم‌کاري تيروئيد و پرکاري تيروئيد در نظر گرفته شد. نتايج با استفاده از آزمون‌هاي توصيفي و کاي دو آناليز شد. يافته‌ها: در اين مطالعه 7/15 درصد از زنان باردار کم‌کاري تيروئيد و 5/1 درصد پرکاري تيروئيد داشتند. شيوع کم‌کاري تيروئيد در زنان چندزا بيشتر از نخست‌زا بود. داشتن سابقه خانوادگي اختلالات تيروئيدي با ميزان TSH سرمي ارتباط داشت اما اين رابطه معني‌دار نبود (07/ 0 P =). نتايج آزمون کاي دو در اين مطالعه نشان داد که بين متغيرهاي موردبررسي، برحسب ابتلا به اختلالات تيروئيدي، تفاوت آماري معني‌داري وجود ندارد. بحث و نتيجه‌گيري: با توجه به شيوع نسبتاً بالا، عوارض و خطرات اختلالات تيروئيدي در مادر و جنين توصيه مي‌شود در آينده مطالعاتي به‌منظور شناسايي علل و عوامل مؤثر بر شيوع اختلالات تيروئيدي اعم از عوامل محيطي يا تغذيه‌اي در مناطق مختلف انجام پذيرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: کم‌کاري تيروئيد، بارداري، تست‌هاي عملکرد تيروئيد
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 22 Jan 2024 09:14
Last Modified: 22 Jan 2024 09:14
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7270

Actions (login required)

View Item View Item