رابطه تاب‌آوري و رشد پس از سانحه در زنان با سابقه سقط خودبه‌خودي مکرر در شهر تهران با نقش واسط‌هاي عاطفه مثبت

شجاعي‌راد, فريده and کچويي, محسن and زارعي, کيميا (2024) رابطه تاب‌آوري و رشد پس از سانحه در زنان با سابقه سقط خودبه‌خودي مکرر در شهر تهران با نقش واسط‌هاي عاطفه مثبت. مجله پرستاري و مامايي،, 21 (10).

[img] Text
2 Shojaeerad A-10-3571-3.pdf

Download (603kB)

Abstract

پيش‌زمينه و هدف: سقط مکرر يکي از اختلالات شايع توليدمثلي است که منجر به پيامدهاي روان‌شناختي مهمي در زنان مي‌شود. اين مطالعه باهدف تعيين رابطه بين تاب‌آوري و رشد پس از سانحه با نقش واسط‌هاي عاطفه مثبت در زنان با سابقه سقط مکرر انجام شد. مواد و روش‌ها: روش اين پژوش همبستگي و از نوع مدل‌يابي معادلات ساختاري بود. جامعه پژوهش شامل زنان با سابقه سقط‌جنين مکرر از 2 يا بيشتر است که از اين ميان 300 نفر با روش نمونه‌گيري در دسترس از بين مراجعه‌کنندگان به صفحات مجازي مراکز مامايي، مطب‌هاي زنان و زايمان، اپليکيشن‌هاي ويژه بانوان مانند: گهواره، ليوم و يک زن انتخاب شدند. ابزارهاي مورداستفاده، پرسشنامه‌هاي تاب‌آوري (CD-RISC-10)، رشد پس از سانحه (PTGI) و عاطفه مثبت و منفي (PANAS) بود. براي تحليل داده‌ها از ضريب همبستگي و مدل معادلات ساختاري از نرم‌افزار AMOS-24 و SPSS-23 استفاده شد. يافته‌ها: بر اساس يافته‌هاي به‌دست‌آمده، بين عاطفه مثبت، رشد پس از سـانحه و تاب‌آوري (01/0 > p) رابطه معناداري وجود دارد. همچنين عاطفه مثبت در رابطه بين تاب‌آوري و رشد پس از سانحه نقش واسط‌هاي دارد. بحث و نتيجه‌گيري: تاب‌آوري با نقش واسط‌هاي عاطفه مثبت در افزايش رشد پس از سانحه در زنان مؤثر است، چراکه تاب‌آوري همراه با استفاده گسترده‌تر از عاطفه مثبت پيامدهاي منفي عوارض روان‌شناختي را تعديل مي‌نمايد. نتايج اين پژوهش مي‌تواند در جهت توانمندسازي زنان درگير سقط مکرر استفاده شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سقط‌جنين خود به خودي، رشد پس از سانحه، تاب‌آوري، هيجان مثبت، زنان
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 17 Feb 2024 08:37
Last Modified: 17 Feb 2024 08:37
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7273

Actions (login required)

View Item View Item