اثربخشي مانور رکروتمان ريوي و اکسيژن درماني تکميلي و ترکيب آن‌ها بر ميزان تهوع و استفراغ بيماران تحت عمل جراحي لاپاراسکوپي کله سيستکتومي: يک کارآزمايي باليني طرح فاکتوريل

طيب, حامد and مرادي, ياسر and جعفري‌زاده, حسين and يادگاري, اميدعلي and برزگر, رضا (2024) اثربخشي مانور رکروتمان ريوي و اکسيژن درماني تکميلي و ترکيب آن‌ها بر ميزان تهوع و استفراغ بيماران تحت عمل جراحي لاپاراسکوپي کله سيستکتومي: يک کارآزمايي باليني طرح فاکتوريل. مجله پرستاري و مامايي, 21 (10).

[img] Text
7 Tayyeb A-10-3810-1.pdf

Download (513kB)

Abstract

پيش‌زمينه و هدف: تهوع و استفراغ مي‌تواند به‌عنوان يکي از شايع‌ترين عوارض کوله سيستکتومي لاپارسکوپيک توسط بيماران تجربه شود. وجود تهوع و استفراغ، خطر بروز آسپيراسيون محتويات معده به ريه‌ها را افزايش مي‌دهد. اين مطالعه باهدف تعيين اثربخشي مانور رکروتمان ريوي و اکسيژن‌درماني تکميلي و ترکيب آن‌ها بر ميزان تهوع و استفراغ بيماران تحت عمل جراحي لاپاراسکوپي کله سيستکتومي انجام شد. مواد و روش کار: پژوهش حاضر يک کارآزمايي باليني دو سو کور چهارگروهه طرح فاکتوريل 2*2 است که در آن، 100 نفر از بيماران واجد شرايط ورود به مطالعه با استفاده از روش تصادفي ساده، به سه گروه مداخله (گروه مانور رکروتمان ريوي، گروه اکسيژن درماني تکميلي، گروه مانور رکروتمان ريوي همراه با اکسيژن درماني تکميلي) و يک گروه کنترل تقسيم شدند. داده‌ها با استفاده فرم مشخصات جمعيت شناختي و پرسشنامه شدت تهوع و استفراغ رودز جمع‌آوري و توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 16 با سطح معناداري 05/0 بررسي شد. يافته‌ها: اختلاف آماري معناداري در ميانگين نمرات تهوع، استفراغ و نمره نهايي معيار تهوع-استفراغ در طي 12 ساعت بعد از عمل در بين چهار گروه تحت مطالعه وجود داشت (05/0>p)، بااين‌حال، در مقايسه ميانگين نمرات معيار تهوع و استفراغ طي 24 ساعت بعد از عمل، اختلاف آماري معناداري ديده نشد (05/0<p). بحث و نتيجه‌گيري: اجراي روش ترکيبي و همچنين مانور رکروتمان ريوي به‌تنهايي در مديريت تهوع و استفراغ مربوط به لاپاراسکوپي نسبت به ساير گروه‌ها موفق‌تر بودند. کليدواژه‌ها:: کوله سيستکتومي، لاپاروسکوپي، تهوع، مانور رکروتمان ريوي، اکسيژن درماني تکميلي، استفراغ

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: کوله سيستکتومي، لاپاروسکوپي، تهوع، مانور رکروتمان ريوي، اکسيژن درماني تکميلي، استفراغ
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 17 Feb 2024 09:49
Last Modified: 17 Feb 2024 09:49
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7278

Actions (login required)

View Item View Item