ارتباط مشخصات دموگرافيک و بيماري‌هاي زمينه‌اي با وضعيت ترخيص بيماران کوويد-19 در بخش مراقبت‌هاي ويژه

شيوا مولاني, شيوا مولاني and جواد رسولي, جواد رسولي and علي‌نژاد, وحيد and اصغري, رحيم (2024) ارتباط مشخصات دموگرافيک و بيماري‌هاي زمينه‌اي با وضعيت ترخيص بيماران کوويد-19 در بخش مراقبت‌هاي ويژه. مجله مطالعات علوم پزشکي, 34 (10).

[img] Text
3 Molani A-10-5482-1.pdf

Download (389kB)

Abstract

پيش‌زمينه و هدف: کوويد-19 يک بيماري عفوني است در مدت کوتاهي به‌صورت يک پاندمي در آمد. پاندمي با سرايت بالا و مورتاليتي قابل‌توجهي همراه است. ازنظر پزشکي در تمام پاندمي‌ها، بررسي افرادي که به‌واسطه مصرف مزمن دارو يا داشتن هر نوع بيماري زمينه‌اي به‌عنوان افراد در معرض خطر شناخته مي‌شوند، بسيار حائز اهميت است. هدف از اين مطالعه تحليلي-توصيفي، بررسي ارتباط بين مشخصات دموگرافيک و بيماري‌هاي زمينه‌اي با وضعيت ترخيص بيماران مبتلا به کوويد-19 در بخش مراقبت‌هاي ويژه بود. مواد و روش کار: در اين مطالعه، پرونده‌هاي 430 بيمار با تأييد تست PCR مثبت که در بازه زماني فروردين تا اسفند سال 1399 در بخش مراقبت‌هاي ويژه بيمارستان امام خميني بستري شده بودند، به روش تمام شماري بيماران وارد مطالعه شدند. پرونده‌هاي ناقص يا غيرقابل‌دسترس حذف شدند. داده‌هاي دموگرافيک (جنس، سن، وضعيت تأهل و غيره) و سابقه بيماري‌هاي زمينه‌اي (فشارخون، ديابت، قلب و غيره) از پرونده‌ها استخراج شدند. داده‌ها با استفاده از آمار توصيفي و آزمون فرضيه (t-test, chi-square) در نرم‌افزار SPSS نسخه 22 تحليل شدند. يافته‌ها: از 430 بيمار مبتلا، 257 نفر (8/59 درصد) مرد و 173 نفر (2/43 درصد) زن بودند. در ميان فوت‌شده‌ها، 173 نفر (8/63 درصد) مرد و 98 نفر (2/36درصد) زن بودند که اين ارتباط ازلحاظ آماري معني‌دار بوده است (016/0=P). همچنين ارتباط بين بيماري‌هاي فشارخون و ديابت بر فوت با توجه به نتايج آزمون آماري معني‌دار شدند (001/0>P). بحث و نتيجه‌گيري: مطالعه حاضر نشان داد، جنسيت مرد و همچنين داشتن بيماري فشارخون و ديابت، ازجمله عوامل خطر براي ابتلا و مرگ‌و‌مير بر اثر ابتلا به کوويد-19 مي‌باشند

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: کوويد-19، بخش مراقبت‌هاي ويژه، تست PCR
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 18 Feb 2024 07:15
Last Modified: 18 Feb 2024 07:15
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7282

Actions (login required)

View Item View Item