مقايسه تأثير تمرينات ثباتي اسکاپولا و تکنيک‌هاي موبيليزيشن شانه بر درد و دامنه حرکتي شانه در زنان مبتلا به شانه منجمد

اکبريان, سارينا and روشني, سجاد (2023) مقايسه تأثير تمرينات ثباتي اسکاپولا و تکنيک‌هاي موبيليزيشن شانه بر درد و دامنه حرکتي شانه در زنان مبتلا به شانه منجمد. مجله مطالعات علوم پزشکي, 33 (11).

[img] Text
4 Akbarian A-10-5358-1.pdf

Download (755kB)

Abstract

شانه منجمد يا چسبندگي کپسول مفصلي يکي از شايع‌ترين علت‌هاي درد و ناتواني شانه است که با علامت درد و محدوديت دامنه حرکتي مفصل شانه مشخص مي‌شود. هدف از اين مطالعه مقايسه تأثير تمرينات ثباتي اسکاپولا و موبيليزيشن شانه بر درد و دامنه حرکتي زنان مبتلا به شانه منجمد بود. مواد و روش کار: در اين پژوهش نيمه تجربي، 45 زن مبتلا به شانه منجمد با دامنه سني 60-40 سال، مراجعه‌کننده به کلينيک‌هاي شهرستان اروميه انتخاب و به سه گروه تمرينات ثباتي اسکاپولا (سن: 52/2±19/48 سال)، موبيليزيشن شانه (سن: 85/3±73/51 سال) و کنترل (سن: 49/2±33/49 سال) تقسيم شدند. دامنه حرکتي ابداکشن، فلکشن، اينترنال و اکسترنال روتيشن شانه با استفاده از گونيامتر و درد شانه با استفاده از مقياس آنالوگ بصري (VAS) قبل و بعد از اعمال مداخله‌ها اندازه‌گيري شد. آناليز داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS در سطح معني‌داري 05/0 P≤ انجام شد. جهت مقايسه ميانگين متغيرها از آزمون آماري آنکوا و آزمون تعقيبي سيداک استفاده شد. يافته‌ها: اختلاف معناداري بين دو نوع مداخله درماني از بابت درد و دامنه حرکتي مشاهده نشد. بااين‌حال، اختلاف معني‌داري بين دو برنامه تمرينات ثباتي اسکاپولا و موبيليزيشن شانه در جهت کاهش درد و بهبود دامنه حرکتي ابداکشن، فلکشن، چرخش داخلي و چرخش خارجي نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. بحث و نتيجه‌گيري: انجام تمرينات پايدارسازي کتف و موبيليزيشن شانه به‌طور معناداري بر کاهش درد و بهبود دامنه حرکتي مفصل شانه بيماران اثر دارد بنابراين مي‌توان از برنامه‌هاي ذکرشده براي کاهش درد و افزايش دامنه حرکتي شانه بيماران مبتلا به شانه منجمد استفاده کرد..

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: شانه منجمد، کپسول مفصلي، درد، دامنه حرکتي
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 24 Jun 2023 08:09
Last Modified: 24 Jun 2023 08:09
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7074

Actions (login required)

View Item View Item