ارتباط بين پلي‌مورفيسم ژن مرتبط به توده چربي و چاقي (FTO) با مقاومت به انسولين و چاقي در بيماران مبتلا به کبد چرب غيرالکلي

معيري, محبوبه and نژادعلي, معصومه and محمدي, مهناز (2023) ارتباط بين پلي‌مورفيسم ژن مرتبط به توده چربي و چاقي (FTO) با مقاومت به انسولين و چاقي در بيماران مبتلا به کبد چرب غيرالکلي. مجله مطالعات علوم پزشکي, 33 (12).

[img] Text
4 Moayeri A-10-3641-2.pdf

Download (561kB)

Abstract

در حال حاضر کبد چرب غيرالکلي (NAFLD) شايع‌ترين بيماري کبدي است که يک‌چهارم جمعيت جهان را تحت تأثير قرار مي‌دهد. NAFLD با اختلالات متابوليک مانند ديابت نوع 2، فشارخون بالا، چاقي و بيماري‌هاي قلبي عروقي همراه است. هدف از اين مطالعه بررسي ارتباط پلي‌مورفيسم rs17817449 ژن FTO با مقاومت به انسولين و چاقي در افراد مبتلا به NAFLD است. مواد و روش کار: اين مطالعه مورد-شاهدي بر روي 80 بيمار مبتلا به کبد چرب غيرالکلي و 80 شرکت‌کننده به‌عنوان شاهد انجام شد. غلظت انسولين با کيت ELISA اندازه‌گيري شد و ساير متغيرها با روش‌هاي استاندارد تعيين شدند. تعيين ژنوتيپ با روش واکنش زنجيره‌اي پليمراز- چندشکلي طول قطعه محدود (PCR-RFLP) انجام شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 20 در سطح معني‌داري کمتر از 05/0 تجزيه‌وتحليل شد. يافته‌ها: نتايج نشان داد تمامي متغيرها به‌جز LDL، قند خون ناشتا و کلسترول بين گروه سالم و NAFLD تفاوت معني‌داري داشتند (05/0>P). ارتباطي بين پلي‌مورفيسم rs17817449 با شاخص توده بدني و HOMA يافت نشد و فراواني ژنوتايپ ‌ rs1781744 در افراد چاق و نرمال و همچنين در گروه مقاوم به انسولين و حساس به انسولين تفاوت معني‌دار نداشت (05/0P>). بحث و نتيجه‌گيري: بيماري کبد چرب غيرالکلي با شاخص توده بدني و مقاومت به انسولين ارتباط دارد. پلي‌مورفيسم rs17817449 ژن FTO با چاقي و مقاومت به انسولين ارتباط ندارد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ژن مرتبط به توده چربي و چاقي، مقاومت به انسولين، کبد چرب غيرالکلي، چاقي، پلي‌مورفيسم rs17817449
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 24 Jun 2023 08:34
Last Modified: 24 Jun 2023 08:34
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7080

Actions (login required)

View Item View Item