مقايسه تأثير دهان‌شويه کلرهگزيدين با دهان‌شويه گياهي دينه در پيشگيري از پنوموني ناشي از ونتيلاتور در بيماران بستري در

علي کيايي, بابک and هاشمي, سيدتقي and فاطمي, يگانه and شتابي, حميدرضا (2023) مقايسه تأثير دهان‌شويه کلرهگزيدين با دهان‌شويه گياهي دينه در پيشگيري از پنوموني ناشي از ونتيلاتور در بيماران بستري در. مجله مطالعات علوم پزشکي, 34 (7).

[img] Text
5 Kiaei A-10-5020-3.pdf

Download (512kB)

Abstract

استفاده از دهان‌شويه‌ها در کاهش پنوموني مرتبط با ونتيلاتور در بيماران بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه مؤثر است. با توجه به اهميت کنترل و جلوگيري از بروز پنوموني مرتبط با ونتيلاتور، تصميم به مقايسه تأثير دهان‌شويه کلرهگزيدين با دهان‌شويه گياهي دينه در پيشگيري از پنوموني مرتبط با ونتيلاتور در بيماران بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه گرفته شد. مواد و روش‌ها: در اين مطالعه کارآزمايي باليني، 80 بيمار بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه در دو گروه دريافت‌کننده کلرهگزيدين گلوکونات 2/0درصد و دهان‌شويه دينه وارد مطالعه شدند. دفعات، زمان و شيوه دهان‌شويه در هر دو گروه به‌صورت سه بار در روز به مدت 5 روز، هر هشت ساعت انجام گرفت. ميزان بروز پنوموني مرتبط با ونتيلاتور و مرگ‌و‌مير در بيماران بعد از مصرف داروها موردبررسي قرار گرفت. در پايان اطلاعات وارد نرم‌افزار SPSS 23 شد و تحت آناليز قرار گرفت. يافته‌ها: در گروه کلرهگزدين 21 بيمار زن (5/52 درصد) و 19 بيمار مرد (5/47 درصد) و در گروه دينه 18 زن (45 درصد) و 22 بيمار مرد (55 درصد) بودند (655/0=P). ميانگين سن در گروه کلرهگزدين 92/7± 85/60 سال و در گروه دينه 93/6 ± 68/57 بود (060/0=P). ميزان بروز پنوموني مرتبط با ونتيلاتور در گروه کلرهگزيدين 10 درصد و در گروه دينه 5/12 درصد بود (999/0=P). پي آمد بيماران در گروه کلر هگزيدين 5/62درصد بهبودي کامل، 5/32درصد بهبودي با عارضه و 5/0 درصد مرگ و در گروه دينه 70درصد بهبودي کامل، 20درصد بهبودي با عارضه و 10درصد مرگ بود (363/0=P). نتيجه‌گيري: در بيماران تحت تهويه مکانيکي دهان‌شويه دينه برتري خاصي نسبت به دهان‌شويه کلرهگزيدين در پيشگيري از پنوموني مرتبط با ونتيلاتور نداشت.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: پنوموني مرتبط با ونتيلاتور، دهان‌شويه کلرهگزيدين، دهان‌شويه گياهي دينه، بخش مراقبت‌هاي ويژه
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: Unnamed user with email gholipour.s@umsu.ac.ir
Date Deposited: 11 Dec 2023 10:20
Last Modified: 11 Dec 2023 10:20
URI: http://eprints.umsu.ac.ir/id/eprint/7223

Actions (login required)

View Item View Item